Ετοιμάζεται : RAINER MARIA RILKE, «Κείμενα για τη μουσική»

450795.501Επιλογή-μετάφραση-παρουσίαση: Μάνος Περράκης

Με τον Ρίλκε ξεκίνησε η Περισπωμένη, μαζί του ταυτίστηκε και τον Ρίλκε θα συνεχίσει να υπηρετεί. Γιατί κάθε έκφραση της ανεξάντλητης πνευματικότητας αυτού του μυθικού ποιητή συνιστά μαθητεία στο Υψηλό. Ό,τι δηλαδή έχουμε απολύτως ανάγκη. Σειρά έχουν τα κείμενά του για την μουσική.

Ποια είναι η ιδιαιτερότητα εκείνη της μουσικής που κάνει έναν ποιητή να συνθέσει μια ολόκληρη ποιητική από την τέχνη των ήχων; Η παρούσα ανθολογία κειμένων του Ρίλκε για τη μουσική αποπειράται να σκιαγραφήσει μια ενδεχόμενη απάντηση. Πρόκειται για κείμενα σημαντικά και για τη φιλοσοφία της μουσικής, καθώς ο Ρίλκε αναδεικνύεται ύστερος εκπρόσωπος μιας γενιάς ρομαντικών ποιητών και στοχαστών από τον Χέγκελ μέχρι τον Νίτσε, με το έργο του οποίου συνδιαλέγεται άμεσα.