Μάρκος Καλεώδης, Νέα νυκτιφανή

Nyktifani_webΣελίδες: 224
Σχήμα: 15 × 23.5 εκ.
Βιβλιοδεσία: μαλακή
Α΄ έκδοση: Οκτώβριος 2013
ISBN: 978-618-80542-4-0
Τιμή: 15,00 €

Online παραγγελία

Το ποιητικό βιβλίο του Μάρκου Καλεώδη Νέα νυκτιφανή απαρτίζουν τέσσερεις απολύτως αυτόνομες ενότητες, που θα μπορούσαν εξίσου ν᾿ αποτελουν, η καθεμία, και μια ξεχωριστή ποιητική συλλογή. Η πρώτη ενότητα περιέχει ποιήματα ελεγειακού ή στοχαστικού χαρακτήρα, η δεύτερη ακριβώς το αντίθετο: ποιήματα εντόνως σκωπτικά καί, κυρίως, σκαμπρόζικα, με ειρωνική διάθεση, ενίοτε και αλληγορικόν χαρακτήρα. Η τρίτη ενότητα περιέχει ποιήματα υπό μορφήν διαλόγου με έντονο το θεατρικό στοιχείο, που τα χαρακτηρίζει χιούμορ του παραλόγου και σουρρεαλιστικής υφής —όχι μοντέρνα αλλ᾿ ακραιφνώς μεταμοντέρνα— συνεχής εξωκειμενική, πολιτιστική και διακειμενική, παραπεμπτικότητα, για την πλήρη απόλαυση της οποίας τίθεται στην διάθεση του αναγνώστη πλούσιο γλωσσάρι στο Επίμετρο της έκδοσης. Τέλος, μια τέταρτη ενότητα, η οποία περιέχει ποιήματα ως επί το πλείστον διαλογικά επίσης, τα οποία συγχωνεύουν τον κωμικό-ειρωνικό χαρακτήρα της δεύτερης και τρίτης ενότητας και τον στοχαστικό-ελεγειακό της πρώτης.

Πέραν όμως του τόνου και των περιεχομένων, κοινός παρονομαστής και των τεσσάρων ενοτήτων, μορφολογικός ενοποιητικός ούτως ειπείν μίτος, αποβαίνει το προγραμματικό μέλημα του ποιητή για «απελευθέρωση του στίχου από την στροφή», ενίοτε και ως του σημείου της απελευθέρωσης της λέξεως από τον στίχο. Ουδέποτε τούτο αποτελεί ωστόσο φορμαλιστικό αυτοσκοπό παρά βρίσκεται στην υπηρεσία πάντοτε του ουσιαστικότερου εκείνου στόχου που είναι η μέγιστη δυνατή αναπνευστική φυσικότητα, και άρα η αυξημένη ευλυγισία και πλαστικότητα του ρυθμού, όπως προκύπτει όταν αυτός απελευθερώνεται, και με την βοήθεια της συστηματικής χρήσης των διασκελισμών, από το μέτρο δίχως, και τούτο είναι το σημαντικό, το τελευταίο να καταργείται. Αποτέλεσμα: ένας ρυθμός πολυμετρικός που, δυνάμει και των διαρκών, παρατονιστικών συχνά, παύσεων που επιφέρουν οι αλλεπάλληλοι διασκελισμοί, αγγίζει τα όρια της πρόζας, πλην μιας άκρως στυλιζαρισμένης δευτεροβάθμιας πρόζας, η οποία δεν είναι πρόζα παρά μόνο ως τεχνητό εφφέ του εαυτού της — μιας επιμελώς ατημέλητης και ειρωνικὰ αποστασιοποιημένης πεζοφάνειας που όμοιά της δεν δύναται να προκύψει από την απλή κατάργηση του μέτρου, όπως στον λεγόμενο «ελεύθερο στίχο».

Η μορφολογική αναζήτηση αυτή, η οποία διέπει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο των ποιημάτων του παρόντος ποιητικού βιβλίου, δεν έχει τύχει ακόμη σημαντικής αναπτύξεως στην νεοελληνική ποιητική γραμματεία, ώστε η τυπογραφική όψη των ποιημάτων δύναται να εκπλήξει, ευχάριστα ή δυσάρεστα, τον αναγνώστη. Το ίδιο ισχύει και για την ετέρα θεμελιακή μορφολογική αναζήτηση του ποιητή, η οποία απαντάται ισοσθενώς στο αυτό βιβλίο: την απόπειρα εμπλουτισμού της εν λόγω γραμματείας με ικανό αριθμό διαλογικών ποιημάτων, είδους πού, αριθμητικά, αντιπροσωπεύεται εξαιρετικά πλημμελώς μέσα στον κόρφο της.

Το Δελτίο Τύπου (PDF)
Εξώφυλλο (εικόνα υψηλής ανάλυσης)