Νέα νυκτιφανῆ

Nyktifani_webΣυγγραφέας: Μάρκος Καλεώδης

Σειρά / Κατηγορία: Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση

Τιμή εκδότη (με ΦΠΑ): 15 ευρώ

 

 

Online παραγγελία

 

 

Τὸ ποιητικὸ βιβλίο τοῦ Μάρκου Καλεώδη Νέα νυκτιφανῆ ἀπαρτίζουν τέσσερεις ἀπολύτως αὐτόνομες ἑνότητες, ποὺ θὰ μποροῦσαν ἐξίσου ν᾿ ἀποτελοῦν, ἡ καθεμία, καὶ μιὰ ξεχωριστὴ ποιητικὴ συλλογή. Ἡ πρώτη ἑνότητα περιέχει ποιήματα ἐλεγειακοῦ ἢ στοχαστικοῦ χαρακτήρα, ἡ δεύτερη ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο : ποιήματα ἐντόνως σκωπτικὰ καί, κυρίως, σκαμπρόζικα, μὲ εἰρωνικὴ διάθεση, ἐνίοτε καὶ ἀλληγορικὸν χαρακτήρα. Ἡ τρίτη ἑνότητα περιέχει ποιήματα ὑπὸ μορφὴν διαλόγου μὲ ἔντονο τὸ θεατρικὸ στοιχεῖο, ποὺ τὰ χαρακτηρίζει χιοῦμορ τοῦ παραλόγου καὶ σουρρεαλιστικῆς ὑφῆς —ὄχι μοντέρνα ἀλλ᾿ ἀκραιφνῶς μεταμοντέρνα— συνεχὴς ἐξωκειμενική, πολιτιστικὴ καὶ διακειμενική, παραπεμπτικότητα, γιὰ τὴν πλήρη ἀπόλαυση τῆς ὁποίας τίθεται στὴν διάθεση τοῦ ἀναγνώστη πλούσιο γλωσσάρι στὸ ἐπίμετρο τῆς ἔκδοσης. Τέλος, μιὰ τέταρτη ἑνότητα, ἡ ὁποία περιέχει ποιήματα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διαλογικὰ ἐπίσης, τὰ ὁποῖα συγχωνεύουν τὸν κωμικόεἰρωνικὸ χαρακτήρα τῆς δεύτερης καὶ τρίτης ἑνότητας καὶ τὸν στοχαστικό-ἐλεγειακὸ τῆς πρώτης.

Πέραν ὅμως τοῦ τόνου καὶ τῶν περιεχομένων, κοινὸς παρονομαστὴς καὶ τῶν τεσσάρων ἑνοτήτων τοῦ ἀνὰ χείρας ποιητικοῦ βιβλίου, μορφολογικὸς ἑνοποιητικὸς οὕτως εἰπεῖν μίτος, ἀποβαίνει τὸ προγραμματικὸ μέλημα τοῦ ποιητῆ γιὰ «ἀπελευθέρωση τοῦ στίχου ἀπὸ τὴν
στροφή», ἐνίοτε καὶ ὣς τοῦ σημείου τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς λέξεως ἀπὸ τὸν στίχο. Οὐδέποτε τοῦτο ἀποτελεῖ ὡστόσο φορμαλιστικὸ αὐτοσκοπὸ παρὰ βρίσκεται στὴν ὑπηρεσία πάντοτε τοῦ οὐσιαστικότερου ἐκείνου στόχου ποὺ εἶναι ἡ μέγιστη δυνατὴ ἀναπνευστικὴ φυσικότητα, καὶ ἄρα ἡ αὐξημένη εὐλυγισία καὶ πλαστικότητα τοῦ ρυθμοῦ, ὅπως προκύπτει ὅταν αὐτὸς ἀπελευθερώνεται, καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς συστηματικῆς χρήσης τῶν διασκελισμῶν, ἀπὸ τὸ μέτρο δίχως, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ σημαντικό, τὸ τελευταῖο νὰ καταργεῖται. Ἀποτέλεσμα : ἕνας ρυθμὸς πολυμετρικὸς πού, δυνάμει καὶ τῶν διαρκῶν, παρατονιστικῶν συχνά, παύσεων ποὺ ἐπιφέρουν οἱ ἀλλεπάλληλοι διασκελισμοί, ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς πρόζας, πλὴν μιᾶς ἄκρως στυλιζαρισμένης δευτεροβάθμιας πρόζας, ἡ ὁποία δὲν εἶναι πρόζα παρὰ μόνο ὡς τεχνητὸ ἐφφὲ τοῦ ἑαυτοῦ της — μιᾶς ἐπιμελῶς ἀτημέλητης καὶ εἰρωνικὰ ἀποστασιοποιημένης πεζοφάνειας ποὺ ὅμοιά της δὲν δύναται νὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἁπλὴ κατάργηση τοῦ μέτρου, ὅπως στὸν λεγόμενο «ἐλεύθερο στίχο».

Ἡ μορφολογικὴ ἀναζήτηση αὐτή, ἡ ὁποία διέπει, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, τὸ σύνολο τῶν ποιημάτων τοῦ παρόντος ποιητικοῦ βιβλίου, δὲν ἔχει τύχει ἀκόμη σημαντικῆς ἀναπτύξεως στὴν νεοελληνικὴ ποιητικὴ γραμματεία, ὥστε ἡ τυπογραφικὴ ὄψη τῶν ποιημάτων δύναται νὰ ἐκπλήξει, εὐχάριστα ἢ δυσάρεστα, τὸν ἀναγνώστη. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἑτέρα θεμελιακὴ μορφολογικὴ ἀναζήτηση τοῦ ποιητῆ, ἡ ὁποία ἀπαντᾶται ἰσοσθενῶς στὸ αὐτὸ βιβλίο: τὴν ἀπόπειρα ἐμπλουτισμοῦ τῆς ἐν λόγῳ γραμματείας μὲ ἱκανὸ ἀριθμὸ διαλογικῶν ποιημάτων, εἴδους πού, ἀριθμητικά, ἀντιπροσωπεύεται ἐξαιρετικὰ πλημμελῶς μέσα στὸν κόρφο της.

Ημερομηνία α’ έκδοσης: Οκτώβριος 2013

Σελίδες: 224

ISBN: 978-618-80542-4-0

Τύπος βιβλιοδεσίας: Μαλακή

Σχήμα βιβλίου: 15×23.5 εκ.

 

Το Δελτίο Τύπου (PDF)

Εξώφυλλο (εικόνα υψηλής ανάλυσης)