Κατάλογος

Ξένη ποίηση
Ξένη πεζογραφία
Δοκίμιο
     «Διαδρομές»
     «Cura rogat»
Ελληνική Πεζογραφία
Ελληνική Ποίηση
Σειρά «Οίστρος»
Σειρά «Βραχέα και Μακρά»
Σειρά «Vita nuona»
«Τα φυλλάδια της Περισπωμένης»
Εικονογραφημένη Παιδική Λογοτεχνία